O nas

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej to organizacja skupiająca producentów ceramiki budowlanej w Polsce. Misją związku jest promocja wizerunku ceramiki budowlanej jako nowoczesnego, trwałego i przyjaznego – zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego, materiału budowlanego. Organizowane są spotkania, konferencje i wyjazdy szkoleniowe pozwalające w pełni realizować ten cel.

Jako organizacja branżowa dbamy również o rozwój technologii oraz badań związanych z ceramiką – Związek współpracuje z instytutami naukowymi oraz uczelniami

W ramach działalności promocyjnej publikujemy ogólnopolskie wydawnictwo branżowe „Ceramika Budowlana”. Aktywnie działamy w zakresie promocji produktów ceramiki budowlanej w Polsce między innymi poprzez organizację Konkursu Architektury Ceglanej  czy kampanii promocyjnych.

Związek prowadzi prace normalizacyjno – budowlane. Przekazujemy swoim członkom informacje o istotnych zmianach w normach oraz organizujemy konsultacje w tym zakresie i szkolenie dla członków.

Związek prowadzi  bieżącą konsultację na temat właściwości i stosowania wyrobów dla zainteresowanych budownictwem z ceramiki oraz dla zakładów na temat stosowania norm, metod badań i stosowanie wymagań technicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do dołączenia wszystkich producentów ceramiki budowlanej oraz jednostek współpracujących z branżą.      

ZARZĄD

MIROSŁAW JAROSZEWICZ

PREZES

CZESŁAW PENCONEK

Wiceprezes Zarządu

JOLANTA KAPUŚCIŃSKA

Członek Zarządu / Dyrektor Biura

KOMISJA REWIZYJNA

MICHAŁ KOBIERSKI

RAFAŁ STĘPIEŃ

WSPÓŁPRACE

TBE

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cegieł i Dachówek TBE –  Tiles & Bricks Europe z siedzibą w Brukseli skupia krajowe organizacje producenckie z 22 państw. Od roku 2017 Mirosław Jaroszewicz pełni funkcję prezydenta stowarzyszenia. 

TBE jest międzynarodowym forum wymiany doświadczeń między producentami ceramiki w różnych krajach. Przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia jest wszystko co wpływa na działalność producentów ceramiki budowlanej, w zakresie: uwarunkowań prawnych, klimatycznych, efektywności ekonomicznej, zasobów surowcowych, oraz rozwoju technicznego i technologicznego.

 

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej jest jednym z założycieli najpierw Federacji Budownictwa a po zmianach organizacyjnych Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości. Od roku 2007 Jolanta Kapuścińska pełni funkcję Sekretarza Generalnego KBiN. 

KBiN bierze czynny udział w:

  • opiniowaniu aktów prawnych przesyłanych do konsultacji przez instytucje rządowe,
  • rozwijaniu dialogu dwustronnego z partnerami społecznymi i trójstronnego w obszarze rynku pracy, edukacji, nowych technologii,
  • reprezentowaniu interesów społecznych i gospodarczych pracodawców oraz przedsiębiorców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz samorządów terytorialnych.

 

PKN

W PKN członkowie naszego Związku uczestniczą w stałych Komisjach i zespołu takich jak: Komisja Aprobat Technicznych ITB, a także innych Komitetach Technicznych PKN.

 

 AGH

Związek od wielu lat współpracuje z Akademią Górniczo – Hutniczą w zakresie kształcenia kadr dla przemysłu ceramiki budowlanej.

Chcesz aktywnie kształtować polski rynek ceramiki budowlanej?