Kategoria: Uncategorized

Suchy dom, a materiał konstrukcyjny ścian

Jednym z podstawowych problemów współczesnego budownictwa stała się ochrona przed wilgocią. Stanowi ona wyzwanie zarówno jako woda zgromadzona w gruncie czy z opadów atmosferycznych, ale również jako para wodna wytwarzana w trakcie użytkowania budynków. O ile dwa pierwsze są do rozwiązania za pomocą odpowiednich warstw izolacji przeciwwodnej, o tyle ostatni jest kwestią parametrów fizycznych zastosowanych […]

Wpływ obecności grzybów pleśniowych w budynkach na zdrowie

Grzyby w świecie organizmów żywych stanowią jedną z najliczniejszych grup obejmującą ok. 250 000 – 300000 gatunków. Często używana nazwa „pleśnie” to popularny termin określający grzyby strzępkowe, występujące w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. We wnętrzu budynków mieszkalnych żyje ponad 400 gatunków grzybów pleśniowych. Wyniki wielu badań wskazują, że powietrze w pomieszczeniach jest często nadmiernie zanieczyszczone […]

Ściany z ceramiki budowlanej na tle wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej to jednez wielu jakim muszą sprostać producenci ceramiki budowlanej. W artykule przedstawiono aktualne wymagania w zakresie izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, jakie muszą spełnić przegrody w budynku. Przedstawiono parametry dźwiękoizolacyjne przykładowych ścian wykonanych z pustaków ceramicznych i skonfrontowano je z wymaganiami w zakresie dźwiękoizolacyjności. Wymagania Konieczność uwzględnienia ochrony akustycznej w […]

Odporność ogniowa ścian i reakcja na ogień ceramicznych materiałów budowlanych

Jednym z podstawowych wymagań stawianym budynkom jest bezpieczeństwo pożarowe. Oczywistym jest, że pożar nie jest zjawiskiem częstym, jednak wszyscy mają świadomość jak dramatyczne skutki może przynieść. Dlatego też aspekt ten jest bardzo rygorystycznie przestrzegany na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru budynków. Zatem już na samym początku procesu budowlanego wartoprzeanalizować dostępne na rynku rozwiązania i wybrać […]